Chestnut Amsterdam B.V.

Profiel

Bedrijfsinformatie

Chestnut is een onafhankelijk corporate finance kantoor bestaande uit ca. 10 man, verdeeld over onze kantoren in Amsterdam en Den Haag. Onze werkzaamheden kunnen (ruwweg) in 3 groepen worden verdeeld:

  1. Mergers & Acquisitions (M&A): het begeleiden van aan- en verkopen van bedrijven waarbij we in nauwe samenwerking met aandeelhouders en/of management de regie voeren over het gehele proces
  2. Debt & equity financieringen: het begeleiden en structureren van (her)financieringen van bedrijven (bv. (groei)kapitaal, projectfinanciering, werkkapitaalfinanciering, exportfinanciering, etc.)
  3. Overige opdrachten bestaande uit o.a.: waarderingsanalyses, marktanalyses, strategische adviezen, aandeelhoudersconflicten en herstructureringen

Zie voor meer achtergrondinformatie, ons team en een selectie van onze transacties: www.chestnut.nl.