Campus Recruitment

Campus Recruitment

Integrand Magazine

Het Integrand Magazine biedt u de ideale mogelijkheid om de algemene naamsbekendheid van uw bedrijf tevergroten of een bepaalde campagne in één keer onder de aandacht te brengen van een grote groep academische studenten. Dit gratis fullcolour A4-magazine komt driemaal per jaar in een oplage van ongeveer 25.000 exemplarenuit. Distributie vindt plaats via alle Nederlandse universiteiten en middels directe zendingen naar studentenhuizen.

Poster - & Flyerservice

Door posters op te hangen op Nederlandse universiteiten kan een grote bekendheid van uw wervingscampagne gerealiseerd worden. De posters worden opgehangen in faculteitsgebouwen en andere locaties waar veel studenten komen. Wekelijks wordt gecontroleerd of de posters nog hangen. Naast posters kunnen ook flyers verspreid worden via onze vestigingen.

Voor Meer Informatie