Altuition - Werkstudent 9+ cases

Region

Location

  • 's-Hertogenbosch

Days

Months

Company information


Altuïtion helpt bedrijven effectief in te spelen op -met name onbewuste- klantbeleving, zodat klanten de relatie met de organisatie (onze opdrachtgever) niet als onverschillig beleven, maar zich écht loyaal voelen. Altuïtion helpt organisaties hun merk, propositie en/of serviceproces opnieuw vorm te geven met (bewuste én onbewuste) klantbeleving als vertrekpunt. Dat doen we door samen met de medewerkers op zoek te gaan naar specifieke verbeterpunten die werkelijke emotionele impact hebben op de klant. Om die verbeterpunten vervolgens standaard in te bouwen in de klantbedieningsprocessen. Wij noemen dit ‘engagement engineering’: sleutelen aan loyaliteit en betrokkenheid vanuit diep begrip en gevoel van de (klant)beleving. Met als resultaat commerciële doorbraken die hand in hand gaan met doorbraken in motivatie en betrokken medewerkers. Engagement resultaten worden gemeten middels aanvullende belevingsmetingen en kunnen prima 'meelopen' in NPS metingen. Altuïtion voert opdrachten uit voor de mooiste bedrijven in Nederland.
 

Job information

Voor de versterking van onze dienstverlening zoeken wij een student die ons inspireert en helpt bij het zoeken en vastleggen van 9+ cases uit binnen- en buitenland. 9+ Cases zijn voor ons inspirerende voorbeelden van bedrijven en organisaties die hun klanten (in hun hart) weten te raken met hun klantbediening bij het klant worden of in de fase van klant zijn. Of het betreft cases die vertellen hoe een bedrijf haar klantgerichte bediening organiseert, aanstuurt en uitvoert. De cases zetten wij in om onze klanten te inspireren en onze dienstverlening aan te scherpen en te verrijken. Naast de primaire taak om 9+ cases uit te zoeken en vast te leggen, zullen ook recente klanten van ons geïnterviewd worden met betrekking tot het traject wat wij bij hen uitgevoerd hebben. Over het traject bij de klant en het resultaat wat zij hierdoor behaald hebben zal een case geschreven worden.

Job requirements


We zoeken een enthousiaste student(e) die zelfstandig werkt, verder kijkt en doorgrond wat de (emotionele) klantbeleving is van een proces, service of klantbediening. Cases zijn te vinden in de meest uiteenlopende bronnen zoals nieuwsbrieven, rapporten van adviesbureaus, (academische) artikelen en studies en 'op straat'. De student die we zoeken heeft oog voor de wereld om zich heen en 'ontwikkelt' een neus voor klantbediening en -beleving die je echt raakt. Van iedere case maakt de student een (compacte) casebeschrijving waarin kernachtig wordt beschreven hoe de organisatie er in slaagt de klant (emotioneel) te raken en welke impact de organisatie daarmee maakt.
 

What does your company?


We zullen de student begeleiden en 'leren kijken' naar m.n. emotionele impact voor de klant. Zowel in de zoeken en verzamelen van cases als in het opstellen van de casebeschrijving zal intensief worden samengewerkt met een of meerdere consultants van Altuïtion. Als de werkwijze bekend is, verwachten we dat er minder afstemming nodig is. Voor deze opdracht werken we niet met vaste werkdagen waardoor er veel vrijheid is. Wel gaan we er vanuit dat in de eerste periode geregeld (min 1 keer per week, bij voorkeur 2 keer per week) afstemming kan plaatsvinden om bevindingen te delen. We gaan er vanuit dat er minimaal 1,5 tot 2 dagen besteed kan worden om voortgang te blijven maken. We bieden een plek in een enthousiaste groep mensen die de hele dag bezig zijn om het voor klanten leuker en beter te maken. De opdracht is een uitgelezen kans om kennis op te doen over klantbeleving en het geeft een kijkje in de keuken bij een adviesbureau wat koploper is op dit vakgebied.