A.S. Watson
A.S. Watson - CRM Software Implementation Coordinator

Study phase

WO Master, WO Afgestudeerd, HBO Master, HBO Afgestudeerd

Region

Utrecht

Days

3, 4, 5

Required languages

Dutch

Function

ICT

Industry

Retail

Months

6+

About us

At A.S. Watson you’re part of an award-winning international family of 130,000 people and counting.

With over 16,300 stores and 5.5 billion happy customers across 28 markets in Asia and Europe, we’re the biggest health & beauty retailer in the world. We’re also a member of the renowned conglomerate CK Hutchison Holdings Limited, operating around the globe. But there’s much More to us than just numbers…

Our success depends on our people staying ahead of the game. We believe that our attitude to teamwork and our encouragement for your personal growth comes shining through everything we do.

We also know that our success as an employer isn’t just about influencing you on why you should join our business. It’s about asking you to imagine where it could take you.

Job description

De CRM Tribe binnen Group IT is onderdeel van A.S. Watson Group Europe. Wij zijn de CRM IT dienstverlener van alle Europese business units van A.S. Watson. Elke dag zoeken we naar mogelijkheden om onze state-of-the-art systemen te verbeteren, zodat we kunnen blijven innoveren en flexibel in de markt kunnen opereren. Het is jouw rol als CRM Software Implementation Manager, om functies te leveren die al operationeel zijn in minstens één van onze Business Units (merk-land combinaties).

De CRM Tribe levert groepsgewijs herhaalbare software, het zou zonde zijn als deze slechts door één van onze Business Units gebruikt zou worden. Samen met DataLab en het End2End team maak je vertegenwoordigers van onze retail merken enthousiast over software features die 'op de plank liggen'.

Je bent verantwoordelijk voor het coördineren van alle belangrijke implementatieactiviteiten, zorgt ervoor dat alle afhankelijkheden en risico's volgens tijdlijnen worden beheerst, en verzorgt statusupdates en rapportages aan interne en externe stakeholders. Tegelijkertijd ben je het belangrijkste aanspreekpunt voor onze interne klanten, projectmanagers en stakeholders als het gaat om de implementatie van de feature.

In deze rol maak je deel uit van het CRM End-to-End team. Je werkt nauw samen met onze Product Owner, Release Manager, UAT Coordinator, en Information Analyst. Samen kunnen we de beste ervaringen leveren aan onze klanten.

Een typische dag in deze rol omvat:

 • Analyseren van de implementatie impact voor onze verschillende BU's voor een nieuwe feature;
 • Backlog management van planning met behulp van Agile/Kanban principes;
 • Configureren van de gewenste setup voor een van onze BU's op UAT;
 • Uitleggen of voordoen hoe een nieuwe feature werkt;
 • Een implementatieplan schrijven zodat toekomstige roll-outs soepel verlopen;
 • Meedenken over nieuwe features die onze Tribe zou kunnen implementeren;
 • Ondersteunen van de Informatie Analist bij het nadenken over implementatie impact tijdens de ontwerpfase van nieuwe features;
 • Continue samenwerking en communicatie met verschillende betrokken IT squads;
 • Efficiënt werken in een zelfsturend agile team van functionele IT CRM specialisten.The CRM Tribe within Group IT is part of A.S. Watson Group Europe. We are the CRM IT service provider of all European business units of A.S. Watson. Every day we look for opportunities to improve our state-of-the-art systems so we can keep innovating and operate flexibly in the market. It is your role as a CRM Software Implementation Manager, to deliver features that are already operational in at least one of our Business Units (brand-country combinations).

The CRM Tribe provides group-repeatable software, it would be a shame if it were only used by one of our Business Units. With DataLab and the End2End team, you make representatives of our retail brands enthusiastic about software features ‘available on the shelf’.

You will be responsible for coordinating all key implementation activities, ensuring all dependencies and risks are managed according to timelines, and providing status updates and reports to internal and external stakeholders. At the same time, you are the main point of contact for our internal customers, project managers, and stakeholders when it comes to implementing the feature.

You will be part of the CRM End-to-End team in this role. You will work closely with our Product Owner, Release Manager, UAT Coordinator, and Information Analyst. Together, we can deliver the best experiences to our customers.

A typical day in this role includes:

 • Analyze the implementation impact for our different BUs for a new feature;
 • Backlog management or planning using Agile/Kanban principles;
 • Configure the desired setup for one of our BUs on UAT;
 • Explain or demo how a new feature works;
 • Write an implementation plan so that future roll-outs run smoothly;
 • Thinking along about new features that our Tribe could implement;
 • Supporting the Information Analyst to think of implementation impact during the design phase of new features;
 • Continuous collaboration and communication with different involved IT squads;
 • Work efficiently in a self-managing agile team of functional IT CRM specialists.

Requirements

 • Minimaal een IT-gerelateerde Bachelor- of Masterdiploma;
 • een goede beheersing van de Engelse taal, zowel in woord als geschrift
 • Sterke analytische en communicatieve vaardigheden;
 • Een pragmatische en proactieve aanpak;
 • Een leergierige houding en de bereidheid om nieuwe kennis op te doen ;Vertrouwd met HTTP/SOAP, REST/JSON, SFTP, XML. Javascript is een nice to have. Belangrijker is de drive om op zijn minst de basis te begrijpen;
 • We werken met Jira en Confluence. Ervaring met deze tools is een groot pluspunt.
 • At least an IT-related Bachelor or Master degree;
 • A good command of the English language, both written and spoken;
 • Strong analytical and communication skills;
 • A pragmatic and proactive approach;
 • An inquisitive attitude and the willingness to acquire new knowledge ;Familiar with HTTP/SOAP, REST/JSON, SFTP, XML. Javascript is a nice to have. More important is the drive to understand at least the basics;
 • We work with Jira and Confluence. Experience with these tools is a big plus.

Working conditions

 • Een baan bij een succesvol internationaal bedrijf, dat voortdurend in ontwikkeling is. Je zult je nooit vervelen!
 • Een informele no-nonsense werkethiek;
 • Je komt te werken op ons kantoor in Renswoude of Utrecht;
 • Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding en korting op je zorgverzekering;
 • 30 vakantiedagen met een optie om meer te kopen;
 • Uitstekende 'refer-a-friend' regeling met tot wel € 1.000,- te winnen!
 • Een fantastisch leer- en ontwikkelingsaanbod om te verkennen;
 • Kortingen voor jou en je gezin bij een aantal van onze geliefde retailers in Nederland, waaronder Kruidvat, Trekpleister en ICI Paris XL;
 • Veel mogelijkheden om betrokken te raken bij welzijnsinitiatieven om je fysieke en mentale gezondheid te ondersteunen;
 • ...en nog veel meer!
 • A job at a successful international company, that is constantly evolving. You’ll never be bored!
 • An informal no-nonsense work ethic;
 • You will be based at our office in Renswoude or Utrecht;
 • Competitive salary and benefits like travel allowance and a discount in your health insurance;
 • 30 days holiday with an option to buy more;
 • Excellent refer-a-friend scheme with up to € 1.000,- up for grabs!
 • A fantastic learning and development offering to explore;
 • Discounts for you and your family from some of our much-loved retailers in the Netherlands, including Kruidvat, Trekpleister and ICI Paris XL;
 • Lots of opportunities to get involved in wellbeing initiatives to support your physical and mental health;
 • …plus much More!

Apply