Dizain-Sync BV
Dizain-Sync BV - Marketing stage

Study phase

WO Bachelor 3, WO Pre-Master, WO Master, WO Afgestudeerd, HBO Bachelor 3, HBO Bachelor 4, HBO Master, HBO Afgestudeerd

Region

Overijssel

Days

1, 2, 3, 4, 5

Required languages

English OR Dutch

Function

Business development, Consultancy, Engineering, ICT, Marketing

Industry

Consultancy, Educatie en onderzoek, Engineering, Information & Communication Technology (ICT)

Months

4, 5, 6, 6+

Place of work

Deels op kantoor

About us

As an independent consultancy organisation, Dizain-Sync delivers services for FPGA, PCB and Chip design as well as for Data Management and Product Lifecycle Management.

With over 30 years of experience, Dizain-Sync offers a unique perspective on the combination of PLM, EDA and Design services. Since 1988 Dizain-Sync also offered a wide range of training classes.

In the year 2009, Dizain-Sync became a part of Dieco Electronics together with Bruco Components and Bruco Integrated Circuits. Today, the companies together have a headcount of about 50 people, most are located in Borne, Nijmegen and Berlin.

Job description

Dizain-Sync consult bedrijven met het opzetten van electronic design omgevingen. De klanten bevinden zich op dit moment voornamelijk in Nederland. Door de corona wordt het op afstand werken steeds meer geaccepteerd, waardoor het een stuk eenvoudiger is om de markt uit te breiden naar bijvoorbeeld andere landen. We zijn opzoek naar een student die enerzijds marketingwerkzaamheden wil uitvoeren en daarnaast marktonderzoek wil verrichten. De marketing richt zich voornamelijk op hiring en new business. De onderstaande taken worden uitgevoerd in samenwerking met de salesmedewerker van Dizain-Sync.


Dizain-Sync consults companies with setting up electronic design environments. At the moment the customers are mainly located in the Netherlands. Because of the corona, remote working is more and more accepted, which makes it easier to expand the market to other countries. We are looking for a student who on the one hand wants to do marketing work and on the other hand wants to do market research. The marketing mainly focuses on hiring and new business. The following tasks are performed in cooperation with the salesperson of Dizain-Sync.

Requirements

- Creativiteit: Marketing is een creatief vak. We staan open voor leuke ideeen

- Zelfstandig: Het research voor je zelfstandig uit uiteraard krijg je voldoende feedback.

- Open persoonlijkheid: Dizain-Sync is een klein en open team.

- Oplossingsgericht: We waarderen het wanneer een student in eerste instatie probeert het probleem zelf op te lossen.

- Engels taal is een pre- Creativity: Marketing is a creative profession. We are open to great ideas

- Independent: The research for you independently from course you get enough feedback.

- Open personality: Dizain-Sync is a small and open team.

- Solution-oriented: We appreciate it when a student first tries to solve the problem on their own.

- English language is an advantage

Working conditions

- Uitdagende markt: Er is veel ontwikkeling in deze markt. De chip markt is veelvuldig in het nieuws. Onderandere de nederlandse staat en de europese unie is bereid om hierin te investeren.

- Goede begeleiding: Samen met de salesconsultant wordt er gewerkt aan het vergroten van de naamsbekendheid in het binnen- en buitenland. Enerzijds kan je zelfstandig aan slag met je research en anderszijds werk je samen aan lopende marketingwerkzaamheden.

- Hecht team

- Stage vergoeding

- Eigen werkplek en laptop

Te ontwikkelen competenties:

- Markonderzoek

- Marketingplan

- Samenwerking met marketingbureaus

- Ervaring met voorbereiden van beurzen

- Internationale werkomgeving (voertaal Engels en Nederlands)


- Challenging market: There is a lot of development in this market. The chip market is frequently in the news. Among others, the Dutch state and the European Union are willing to invest in it.

- Good coaching: Together with the sales consultant we work on increasing brand awareness at home and abroad. On the one hand you can work independently with your research and on the other hand you work together on current marketing activities.

- Close team

- Internship compensation

- Own workplace and laptop

Skills to be developed:

- Market research

- Marketing plan

- Cooperation with marketing agencies

- Experience with preparation of trade fairs

- International work environment (English and Dutch spoken)

Apply