20 APRIL 2018

Je kent het Rode Kruis misschien wel van 3FM Serious Request of de EHBO-post op evenementen. Maar... heb jij wel eens gedacht aan het Rode Kruis als potentiële werkgever? Het helpen van mensen in nood dichtbij – en ver weg, dát is namelijk waar het Rode Kruis voor staat. Het Rode Kruis verleent in Nederland samen met meer dan dertigduizend vrijwilligers, hulp op diverse manieren zoals noodhulp en evenementenhulp. Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van humanitaire hulp. In Nederland ondersteunen ruim 400 beroepskrachten de activiteiten van onze vrijwilligers om onze missie te bereiken.

Tijdens de Inhousedag woon je diverse presentaties bij en ga je samen met andere studenten aan de slag met een case. De Inhousedag wordt afgesloten met een informele netwerkborrel waarbij je kan praten met je toekomstige collega’s

Van Antropologie tot Veiligheidskunde en van geografie tot marketing; Het Rode Kruis heeft uitdagende (onderzoeks-)stages, werkervaringsplekken en startersfuncties voor bijna elke studie. Op onze afdelingen Communicatie, Fondsenwerving, Big Data, Nationale- en Internationale Hulpverlening biedt het Rode Kruis studenten de mogelijkheid om werkervaring op te doen in de vorm van een stage of werkervaringsplek.

Plaats: Den Haag
Studierichting: Alle
Studiefase: WO, HBO

Deelnemende bedrijven