AquaBattery - Experimenteel testen en optimalisatie van Blue Battery
AquaBattery | Meeloopstage, Afstudeerstage, B Techniek| Onderzoek| Industrieel ontwerpen| S Energie| Techniek| Productie & industrie|

Bedrijfsinformatie

AquaBattery is een bedrijf welke bezig is met de ontwikkeling van een volledig nieuw energieopslagsysteem. De batterij maakt enkel gebruik van water en zout. Duurzame energiebronnen, zoals zon- en windenergie, worden in toenemende mate geïnstalleerd. De fluctuaties van deze bronnen zorgt voor een probleem, waar energieopslag wordt beschouwd als meest interessante oplossing. AquaBattery ontwikkelt een energieopslagsysteem op basis van Omgekeerde Elektrodialyse (RED - energieopwekking proces) en Elektrodialyse (ontzouting van water), waarbij elektriciteit wordt opgeslagen in een concentratieverschil tussen twee waterstromen. Beide technologieën worden reeds toegepast in de praktijk, maar zijn nog nooit toegepast in een gesloten systeem voor dit doel. Een logische vervolgstap is de batterij te koppelen aan duurzame energiebronnen. AquaBattery wil de barrière van fluctuerende duurzame energiebronnen overkomen door batterijen te gaan inzetten van verschillende groottes en op verschillende locaties. Op dit moment zijn wij bezig twee demonstratieprojecten te bouwen (o.a. op The Green Village in Delft).

Functie omschrijving

In dit project ga jij de impact van verschillende parameters van de batterij onderzoeken en deze proberen te verbeteren. De batterij, Blue Battery, bestaat uit twee tanks met water, pompen en een zogeheten stack met membranen. Zoet en zout water wordt door deze stack met membranen gepompt, en door het mixen van het water wordt elektriciteit opgewekt. Het proces wordt omgekeerd bij de opslag van elektriciteit, waarbij een elektrisch potentiaal over de membranen wordt gezet, waardoor de zoutionen scheiden door de membranen. Het doel van deze stage is schillende typen membranen op een methodische manier te onderzoeken, en daarbij verschillende condities en composities van de batterij uitgebreid te bestuderen. Je doet dit op een erg praktische manier, door het bouwen en aanpassen van de stack bijvoorbeeld, maar ook door verschillende parameters veel aan te passen op dagelijkse basis. Het onderzoeken van verschillende verlies-termen en spanning/stroom-curves worden onderzocht om optima te vinden.

Functie-eisen

Jij bent een bachelor student van een technische studie (techniek, bouwkunde, toegepaste natuurkunde/scheikunde) aan een Nederlandse Hogeschool, en je houdt ervan je handen uit je zakken te steken en dingen te bouwen, knutselen of programmeren in je vrije tijd. Houdt jij ervan domotica te installeren in je huis en dat op afstand af te lezen, een kleine race-kart te bouwen van een bierkrat, of hou je er gewoon van je computer te openen en te upgraden? Dan zoeken wij jou!

Wat biedt het bedrijf je?

Voor deze stage werk je samen met een team van professionals in startend bedrijf van jonge mensen, die je (nieuwe) ideeën en oplossingen waarderen, en krijg je volop kansen om te groeien op allerlei gebieden. Je krijgt begeleiding van mensen met wisselende achtergronden op gebied van o.a. productontwikkeling en wetenschap. Daarnaast krijg je een vergoeding voor werk en plezier.