Kanselarij - academische bijbaan bij unieke overheidsorganisatie

Regio

Locatie

  • Nassaulaan 18 2514 JT Den Haag

Bedrijfsinformatie

De Kanselarij der Nederlandse Orden (KNO) is een kleine rijksoverheidsorganisatie en bestaat uit 23 fulltime arbeidsplaatsen. Mogelijk ken je het van de jaarlijkse Lintjesregen. De Kanselarij heeft als taken: • Het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde te huisvesten en te ondersteunen bij hun advisering over de voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen. • Te zorgen voor het beheer van de versierselen van de Koninklijke onderscheidingen en voor de correcte verzending ervan aan degenen die ze uitreiken. • Ervoor te zorgen dat registers worden aangehouden van onderscheiden personen. • In de persoon van de Kanselier der Nederlandse Orden wordt namens Zijne Majesteit de Koning de zuiverheid en waardigheid van de Nederlandse Ridderorden bewaakt

 

Functieomschrijving

De medewerker Decoraties en Advies is belast met het toetsen van en adviseren over ingediende aanvragen voor Koninklijke onderscheidingen. Daarnaast levert hij of zij bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van het beleid op het gebied van het decoratiestelsel. De medewerker Decoraties en Advies: • Beoordeelt de ontvangen voorstellen op inhoudelijke juistheid en toetst deze aan de doelstellingen van het decoratiestelsel en op de vraag welke orde en graad zou kunnen worden toegekend. • Verzamelt informatie, voert overleg met materiedeskundigen en vormt zich een gemotiveerd oordeel. • Stelt adviezen op (toekenning, orde en graad) voor het Kapittel voor de Civiele Orden; licht dit zo nodig toe. • Neemt in voorkomende gevallen deel aan de Kapittelvergaderingen om decoratie- en/of beleidsvoorstellen toe te lichten. • Draagt op basis van de overwegingen van het Kapittel zorg voor het opstellen van de definitieve adviezen. • Fungeert als helpdesk voor gemeenten, provincies en ministeries ten aanzien van algemene vragen over het decoratiestelsel.

Functie-eisen

• Volgt een HBO of WO opleiding. • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. • Kennis van en inzicht in de verschillende maatschappelijke velden. • Inzicht in en gevoel voor politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. • Het vermogen om op een inspirerende en enthousiasmerende wijze de doelstellingen van het decoratiestelsel uit te dragen. • Affiniteit met Koninklijke onderscheidingen.
De kernwaarden van de Kanselarij der Nederlandse Orden, terug te vinden in de gedragscode Integriteit, zijn: Objectief, Betrouwbaar, Deskundig en Dienstverlenend. Van alle medewerkers van de Kanselarij der Nederlandse Orden wordt gevraagd deze kernwaarden uit te dragen.
 

Wat biedt het bedrijf je?

Een academische bijbaan bij de Kanselarij levert je een schat aan ervaring op in een unieke overheidsorganisatie. We leiden je op tot toetser zodat je volwaardig kan meedraaien. Door persoonlijke begeleiding leer je analytische, goed opgebouwde adviezen schrijven en doe je relevante werkervaring op bij de overheid. Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoort onder meer een vergoeding woon-werkverkeer. •   Salaris niveauschaal 8 •   Maandsalaris € 2503,94 (bruto salaris bij een fulltime functie) •   Dienstverband: Tijdelijke aanstelling voor de duur van de werkzaamheden •   Contractduur van 1/2e tot 1 jaar •   Minimaal aantal uren per week 24 •   Maximaal aantal uren per week 36