Ontwikkeling koeltechnologie voor Condensing Retort (TM) pyrolyse
Ontwikkeling koeltechnologie voor Condensing Retort (TM) pyrolyse
Clean Fuels B.V. | Meeloopstage, Academische bijbaan, B Techniek| S Techniek| Life Science & Chemie| Energie|

Bedrijfsinformatie

Clean Fuels B.V. is te omschrijven als een klein bedrijf dat zeer innovatief is op het gebied van chemische technologie (reactorkunde). 
Duurzame energie uit biomassa, met nieuwe processen.
Innovatie: Diverse pas verleende octrooien.
Thans grote opdrachten in voorbereiding, in Nederland en in het buitenland.
Het project dient ter ondersteuning van die opdrachten.
www.cleanfuels.nl


Clean Fuels B.V. is a small enterprise and very innovative in the area of chemical technology (reactor science).
Sustainable energy from biomass, with new processes.
Innovative:various new patents granted.
Currently large projects being prepared for Dutch and foreign clients. 
This lab project serves those commercial projects.
www.cleanfuels.nl
 

Functieomschrijving

Functie: Laboratorium assistent.
Bouw van een kleine laboratoriumopstelling voor koeling van een pyrolysereactor.
Beproeving van de opstelling en uitvoering van kleinschalige experimenten.

Aanpassing van een meetopstelling met een reactor op ware grootte.
Uitvoering van grootschalige experimenten.

De lab assistent werkt onder leiding van technologen met wereldwijde ervaring in de industrie.


Job: Laboratory assistant.
Construction of a small laboratory set-up for the cooling of a pyrolysis reactor.
Testing of the set-up and execution of small-scale experiments.

Adaptation of a true-scale test reactor set-up. 
Testing the adaptations, and execution of large-scale experiments.

The lab assistants works under the supervision of technologists with a world-wide industrial experience.

Functie-eisen

De kandidaat heeft ervaring met werktuigbouwkundige werkzaamheden ('sleutelen'), en interesse in fysische en chemische processen. De kandidaat maakt vuile handen, en laat ook zijn hersenen kraken bij de analyse van de meetresultaten.


The candidate is experienced with mechanical engineering activities ('crafting'), and is interested in physical and chemical processes. The candidate gets dirty hands, and challenges his intellect in analysing the experimental results.

Wat biedt het bedrijf je?

Voor deze job wordt totale inzet van 4-6 weken verwacht. Part time. Feitelijke werktijden in overleg, afhankelijk van de planning door Clean Fuels en de mogelijkheden van de kandidaat. 
​De lab assistent werkt niet alleen, maar samen met en onder leiding van een collega. Daarbij wordt na een inwerkperiode de assistent op een zo hoog mogelijk niveau eigen verantwoordelijkheid gegeven.
Vanwege het innovatieve karakter van de technologieën van Clean Fuels ondertekent de lab assistent een geheimhoudingsverklaring.


The equivalent fulload assignment of this job is 4-6 weeks. However, part-time. Actual working hours in consultation, depending on the planning of Clean Fuels and the possibilities of the candidate. 
The lab assistant does not work alone, but collaborates under the supervision of a colleague. After a start-up period we try to carry over responsibilities to a high extent.
Because of the innovative nature of the technologies of Clean Fuels, the lab assistant signs a Non-Disclosure Agreement.