PZO-ZZP: Platform Zelfstandige Ondernemers - Stage Communicatie / Marketing
Platform Zelfstandige Ondernemers | Meeloopstage, B %Sales & Business Development%| Marketing| Communicatie| S Overig| Media|

Bedrijfsinformatie

Over de vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers
“Een ongekende passie, de intrinsieke drijfveer, het bewust voor eigen rekening en risico werken en
de vrijheid van het ondernemerschap accepteren met alle risico’s van dien zijn de sleutelelementen
die het zelfstandig ondernemerschap onderscheiden van de rest. Zelfstandig ondernemers staan
garant voor innovatie en groei en verdienen een eigen ondernemerspijler in het stelsel van
werkgevers en werknemers.”

Het zzp vraagstuk staat in toenemende (politieke) belangstelling en het behartigen van de belangen
van de zelfstandig ondernemer wordt daardoor steeds belangrijker. Pensioen, sociale zekerheid,
ondernemerschap, aanbestedingen het zijn allemaal onderwerpen waar PZO zich op richt. Zij levert
op verschillende niveaus toegevoegde waarde aan haar leden, door
1. in nauwe samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland voor de belangen van zelfstandig
ondernemers in Nederland en voor haar leden in het bijzonder te lobbyen;
2. services en diensten aan haar leden te bieden; en
3. samenwerkingen en verbindingen tussen zelfstandig ondernemers te bevorderen.
Meer informatie over de vereniging is te vinden op: www.pzo-zzp.nl

De vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) bestaat sinds 2002. PZO zet zich in voor de
circa 1 miljoen zelfstandige ondernemers die Nederland thans telt. Zij doet dit zowel in Den Haag als
in Brussel via het European Forum of Independent Professionals (EFIP). De zetel in de SER verstevigt
de positie van PZO als professionele belangenbehartiger voor zelfstandig ondernemers. PZO is via
haar voorzitter vertegenwoordigd en draagt via diverse SER commissies haar steentje bij aan
belangrijke adviesaanvragen ten behoeve van de positie van zelfstandig ondernemers.

Functieomschrijving

Wat ga je doen?
Contact met en het informeren van de leden en de achterban is de belangrijkste doelstelling van de
stage. Je levert een bijdrage aan de externe communicatie van PZO naar de verschillende
doelgroepen, met name (potentiële) leden, samenwerkingspartners en de pers. De belangrijkste
activiteiten zijn:
 Mede ontwikkelen en uitvoeren van een social media strategie
 Mede bedenken en opzetten van marketing- en salesacties
 Mede ontwikkelen en beheren van de bestaande en nieuwe communicatiemiddelen, zoals
website, social media en nieuwsbrieven
 Ondersteunen bij administratieve taken zoals ledenadministratie
 Mede organiseren van bijeenkomsten

Functie-eisen

Wat heb je in huis?
Wij zoeken een ambitieuze student(e) met affiniteit voor ondernemerschap, raakvlak met het
publieke speelveld!
 Je bent communicatief vaardig, zowel verbaal als schriftelijk;
 Je bent creatief, ondernemend, outgoing
 De social media hebben geen geheimen voor je
 Je kunt goed organiseren, plannen en overzicht houden
 Je doet een marketing-sales/communicatiegerichte HBO/WO opleiding
 Je bent flexibel en weet van aanpakken
PZO is een kleine organisatie. Dit betekent geen sprake is van hiërarchie en dat met een klein team
de doelstellingen moeten worden bereikt.

Wat biedt het bedrijf je?

Voorwaarden
Wij vragen veel van je, maar bieden nog meer. Jouw ontwikkeling staat centraal en daar bieden we je
bij PZO alle ruimte voor. Je doet volwaardig mee in het team, proactief en zelfstandig. Je werkt
samen met ervaren collega’s en wordt uitstekend begeleid. Kortom: een zeer waardevolle ervaring
en de ideale start van jouw carrière.

Regio

Locatie

  • Den Haag

Branche

Studie