Stage bij Provincie Noord-Holland - Opstellen uitvoeringsrichtlijn
Provincie Noord-Holland | Meeloopstage, B Communicatie| Techniek| S Publieke sector|

Bedrijfsinformatie

De organisatie: Een provincie waar het fijn is om te zijn. Waar je met plezier woont, werkt en recreëert. Waar je snel en veilig van A naar B kunt komen. Waar altijd iets gebeurt. Dat is Noord-Holland. Dáár zetten zo'n 1.000 betrokken medewerkers zich dagelijks voor in.

Daarom werken bij de provincie Noord-Holland:
Noord-Holland is vitaal. Het is een motor achter het groeiend nationale economische herstel. Noord-Holland geeft ruimte aan groei. Vernieuwing, duurzaamheid en ondernemerschap, daar zetten wij ons voor in. We werken aan werk, bereikbaarheid, innovatie, duurzame energie, de vitaliteit van ons platteland en onze natuurgebieden. We investeren in onze Greenports, de Noord-Hollandse havens, het Noordzeekanaalgebied en mainport Schiphol. We werken hierbij nauw samen met andere overheden, ondernemers, belangenorganisaties en vrijwilligers.

Geen enkele Nederlandse provincie is in de loop der tijd zo veranderd. Door natuur en mensenhanden. Het maakt Noord-Hollanders veerkrachtig. Ze hebben een visie en ambities, en geven er enthousiast uitvoering aan. Net als onze medewerkers.

Functieomschrijving

Aannemers die werkzaamheden op/aan/onder/langs de provinciale weg moeten verrichten dienen hiervoor verkeersmaatregelen te treffen (conform handboek CROW 98b). Deze moeten minimaal 3 weken van tevoren worden ingediend. Daarnaast zijn er nog een heleboel andere regels waar de aannemer zich aan moeten houden. Om een paar voorbeelden te noemen: de werkbare uren tabel, specifieke regels/eisen voor inzet van verkeersregelaars, regels bij vorst, voorgeschreven gebruik van tijdelijk verharding bij fietspaden. Veel van deze regels/eisen staan in verschillende documenten maar ook een groot aantal zit in de hoofden van diverse medewerkers. Voor eenduidigheid in onze aanpak en duidelijkheid richting de aannemers willen we een handboek laten opstellen.

Functie-eisen

Kandidaat met of studerende voor HBO (Verkeerskunde, mobiliteit heeft een pre).
Gewenste competenties: zelfstandig, initiatief, analytisch, schriftelijk vaardig, assertief.

Wat biedt het bedrijf je?

De op te stellen uitvoeringsrichtlijn dient als een handboek voor aannemers welke op/aan/langs de weg werkzaamheden verrichten. Dit naar voorbeeld van de provincie Zuid-Holland. Een aantal onderwerpen welke in de uitvoeringsrichtlijn beschreven moet worden staat vast (zoals de tabel met werkbare uren en het proces voor het aanmelden van verkeersmaatregelen). Het is echter niet de bedoeling om alle provinciale regels in dit document te benoemen, hierin moet nog een keuze worden gemaakt door de stagiair in overleg met de begeleider. Om de juiste informatie boven water te krijgen zullen ook diverse interne interviews/ gesprekken gevoerd moeten worden. De wensen/behoeftes van directe collega's moet nog goed in kaart worden gebracht. Daarnaast is het ook zinvol een of meerdere aannemers hierin te betrekken. De kandidaat dient het bovenstaande zelfstandig uit te voeren waarbij essentiële keuzes aan de begeleider moeten worden voorgelegd. Het is een opdracht waarbij het noodzakelijk is om veel contact te leggen met diverse collega's. Zo ontstaat al snel een goed beeld wat de sector verkeersmanagement allemaal doet. De stagiair zal onderdeel uitmaken van het team verkeerscoördinatoren en mag (indien gewenst) meedraaien in diverse overleggen. Bij goed vertrouwen kan de stagiair de werkzaamheden ook deels vanuit huis uitvoeren. Werkdagen in overleg. De stagevergoeding bedraagt 350 euro bruto per maand bij een 36 urige werkweek.