Stratelligence - Afstudeerstage klimaat, duurzaamheid en energie
Stratelligence | Afstudeerstage, B Consultancy| R&D| S Energie| Infrastructuur en Offshore| Publieke sector| Techniek| Consultancy|

Bedrijfsinformatie

Wil jij kennismaken met de consultancywereld en meewerken aan projecten op topniveau met een grote maatschappelijke impact? Ben je ondernemend, nauwkeurig, creatief en zet je graag je tanden in complexe vraagstukken? Duurzaamheid vinden we bij Stratelligence heel belangrijk. Zo zijn we medeverantwoordelijk voor het opstellen van de nationale brandstofvisie, denken we na over duurzaam transport in steden, zijn we bezig met nieuwe technologieën die CO2-uitstoot verminderen en werken we aan methoden om het verdienvermogen van innovaties op dit gebied vooraf in te schatten.

Functieomschrijving

Bij Stratelligence krijg je naast een goede begeleiding ook de ruimte om aan de slag te gaan met eigen ideeën. Initiatief wordt gewaardeerd! Naast je stageopdracht of traineeship, staan wij wat betreft de lopende klussen van Stratelligence graag open voor een frisse kijk van jonge hersens. Een stage of traineeship bij Stratelligence betekent:

Vanwege de kleinschaligheid van Stratelligence neem je echt deel in de organisatie. Dagelijks wordt er gezamenlijk geluncht, waardoor iedereen op de hoogte is van elkaars projecten en er genoeg mogelijkheden zijn om ideeën met elkaar uit te wisselen. Op deze manier is het contact met begeleiders laagdrempelig en is er veel persoonlijke aandacht.

Enkele voorbeelden van afstudeeronderwerpen:
  • Ecosysteemdiensten: Tot nu toe nemen kosten-batenanalyses de waarde van natuur en natuurlijk kapitaal vaak uitsluitend kwalitatief mee. Afname van de natuurlijke assets of ecologische draagkracht wordt vaak verwaarloosd. Als gevolg hiervan toetst men de aanwezigheid van groene groei en ecologische duurzaamheid niet kwantitatief per project, maar alleen op nationaal niveau of in de vorm van indicatoren. Als reactie hierop is het concept van ecosysteemdiensten geïntroduceerd, evenals de noodzaak tot environmental accounting. Toepassing staat echter nog in de kinderschoenen. Het is een mogelijkheid om met één of meerdere cases te onderzoeken of de methode rijp is voor gebruik en zo nee, welke informatie en kennis er nu nog ontbreekt.
  • Simulatiemodel elektrisch vervoer op elektriciteitsnet: Één van de ondewerpen waar mogelijkheid om met één of meerdere cases te onderzoeken of de methode rijp is voor gebruik en zo nee, welke informatie en kennis er nu nog ontbreekt. onderzoeksinstellingen en experts het binnen de duurzame brandstofvisie nog niet over eens zijn, is of het effect van elektrisch vervoer op het elektriciteitsnet en de opbrengsten van duurzame energie nu een netto positief of negatief welvaartseffect hebben. De hogere vraag naar elektriciteit zou kunnen leiden tot een hogere piekbelasting en hogere benodigde investeringen in het net, maar de mogelijkheid om slim te laden en de accu als buffer te gebruiken zou ook de benodigde netcapaciteit kunnen beperken. Dit door een betere benutting van de capaciteit en vermindering van prijsafslag die nu nog geldt voor windenergie. Met een te ontwikkelen simulatiemodel zouden we de effecten van verschillende scenario’s en het toepassen van een adaptieve strategie willen doorrekenen.
  • Valmeer voor energieopslag: Voor het daadwerkelijk verduurzamen van de energiesector is het belangrijk een efficiënte en schone manier van energieopslag te vinden. Opslag in water in een soort omgekeerd plan Lievense (energieatol), een valmeer, lijkt in België gehoor te vinden, maar nog niet in Nederland, terwijl we toch vermaard zijn om de aanleg van dijken, kunstmatige eilanden en water- en deltamanagement. Onderzoek naar de technische en/of organisatorische haalbaarheid zou onderwerp van studie kunnen zijn. Is het een realistisch alternatief en zo ja waarom investeert België wel en Nederland (nog) niet? Zijn er bestaande partijen die deze innovatie tegenhouden?
  • Bepalen verdienvermogen innovatieve technieken: Veel innovatieve groene technieken hebben te maken met hoge aanloopkosten voordat ze voldoende schaalvoordelen hebben en op prijs concurrerend zijn. Met een reguliere kosten-batenanalyse kan dan vaak niet onderbouwd worden dat het waarde heeft om snel in te investeren en niet af te wachten tot de investeringskosten lager zijn geworden. Om te voorkomen dat hierdoor baanbrekende technieken blijven liggen en Nederland verdienvermogen mist, werken we aan een instrument om het verdienvermogen van innovaties vooraf te schatten. In een afstudeerstage kun je meewerken aan het verder ontwikkelen van deze methodiek of toepassing op een terrein met groene groeipotentieel.
Lijkt een van deze onderwerpen je een mooie uitdaging? Wil jij een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering en het verduurzamen van onze samenleving? Of heb je zelf ideeën voor mogelijke afstudeeronderwerpen? 

 

Functie-eisen

Stratelligence is op zoek naar excellente studenten die willen afstuderen en minimaal 3 dagen per week beschikbaar zijn. Idealiter beschik je over zowel economisch als technisch inzicht. Goede communicatieve en schrijfvaardigheden zijn een must!

Wat biedt het bedrijf je?

•             Een unieke kans om ervaring op te doen als consultant;
•             Een leertraject dat voorziet in toetsing aan de hoogste kwaliteit;
•             De kans bij te dragen aan maatschappelijk belangrijk werk en daarmee aan iets     moois voor de BV Nederland;
•             Alle faciliteiten in een prettig kantoor;
•             Een stagevergoeding en wellicht een vervolg bij Stratelligence!