Young stratelligence - Afstudeerstage adaptief beleid en reële optie-analyse
Stratelligence | Afstudeerstage, B R&D| Consultancy| S Techniek| Publieke sector| Infrastructuur en Offshore| Energie|

Bedrijfsinformatie

Stratelligence wordt nationaal en internationaal erkend en gewaardeerd als expert op het terrein van optieanalyse, adaptieve strategieën en omgaan met onzekerheid. Een goed begrip van risico’s en onzekerheid en hoe je hier het beste mee om kunt gaan, helpt inmiddels op vele gebieden bij het voorkomen van over- en onderinvestering en bij het maken van doordachte investeringsagenda’s. Als een van de voortrekkers en ontwikkelaars bij de Nederlandse overheid is Stratelligence de partij om op dit gebied af te studeren.
 

Functieomschrijving

Op dit moment hebben we de volgende stageopdrachten:
  • Doorontwikkeling adaptief beleid
    Stratelligence ontwikkelde en beschreef voor de Deltacommissaris de methode adaptief deltamanagement, paste de aanpak deels toe in de duurzame brandstofvisie en voerde voor RWS een pilot uit op de A44. Toch is er nog veel te ontwikkelen: slimme communicatiemiddelen om de vaak ingewikkelde analyse over te dragen aan beleidsmakers, modelmatige tools om snel een dergelijke analyse uit te voeren, en hulpmiddelen/werkwijzen om de data nodig voor een dergelijke analyse snel boven water te krijgen of het verder ontwikkelen van de algemene aanpak voor het opstellen, beoordelen en monitoren van adaptieve strategieën. 
  • Reële optie-instrumentarium
    Op het terrein van reële opties in het publieke domein bezet Stratelligence een voortrekkersrol in Nederland. Hoewel de meerwaarde van reële optieanalyse onderschreven wordt, is de toepassing van de methodiek nog niet wijdverbreid. Reden hiervoor is o.a. het ontbreken van checklists, tools en een heldere en toegankelijke instructie om de methode toe te passen. Een opdracht kan zich richten op het ontwikkelen van kentallen voor vaak gebruikte toepassingen, het opstellen van een checklist en een handreiking om de methode eenvoudig toepasbaar te maken en het ontwikkelen van een tool om vaker voorkomende vraagstukken snel te analyseren.
  • Zoetwatertool toepassing en ontwikkeling
    Op het gebied van droogte en wateroverlast heeft Stratelligence een methode ontwikkeld (kwadrantenmethode), waarmee de economische effecten van beleidsmaatregelen in beeld kunnen worden gebracht. De methode maakt gebruik van een risicobenadering, is geïnspireerd op de waterveiligheidsmethodiek uit het Deltaprogramma (probabilistisch) en is al voor enkele gebruiksfuncties uitgewerkt. Tijdens je afstuderen zou je deze methode toe kunnen passen op nieuwe gebruiksfuncties, kun je het effect van verschillende beleidsmaatregelen of klimaatverandering op de economische schade onderzoeken of het instrumentarium verder ontwikkelen.
Lijkt een van deze onderwerpen je een mooie uitdaging? Wil jij grip krijgen op onzekerheid en risico’s en zo de beste strategieën en beleidskeuzes onderbouwen? Of heb je zelf ideeën voor mogelijke afstudeeronderwerpen? Alles is bespreekbaar en je krijgt veel vrijheid om je eigen afstudeeronderwerp vorm te geven. Initiatief nemen wordt op prijs gesteld.
 

Functie-eisen

Bij Stratelligence krijg je naast een goede begeleiding ook de ruimte om aan de slag te gaan met eigen ideeën. Initiatief wordt gewaardeerd! Naast je stageopdracht, staan wij wat betreft de lopende klussen van Stratelligence graag open voor een frisse kijk van jonge hersens. Een stage bij Stratelligence betekent: 
•             Een unieke kans om ervaring op te doen als consultant;
•             Een leertraject dat voorziet in toetsing aan de hoogste kwaliteit;
•             De kans bij te dragen aan maatschappelijk belangrijk werk en daarmee aan iets moois voor de BV Nederland;
•             Alle faciliteiten in een prettig kantoor;
•             Een stagevergoeding en wellicht een vervolg bij Stratelligence!

 

Wat biedt het bedrijf je?


Stratelligence is op zoek naar excellente studenten die willen afstuderen en minimaal 3 dagen per week beschikbaar zijn. Idealiter beschik je over zowel economisch als technisch inzicht. Goede communicatieve en schrijfvaardigheden zijn een must!