De structuur van Integrand

Stichting Integrand is een organisatie, die wordt bestuurd door academische studenten. De kern van de organisatie wordt gevormd door twaalf lokale vestigingen in elke universiteitsstad van Nederland.

De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van Integrand Nederland, gevestigd te Utrecht. Om ervoor te zorgen dat de continuïteit van Stichting Integrand gewaarborgd blijft, wordt Integrand Nederland bijgestaan door de Raad van Toezicht die bestaat uit Integrand-alumni.

Integrand Nederland

Bram Benist

operations manager

Fleur SChOenmakers

Sales MANAGER

Nina BLeumer

Voorzitter

Bianca Vijftigschild

Events MANAGER 

Marie-Laure van HOOF

Brand Manager

Joost Sengers

FINANCE MANAGER


Raad Van toezicht

Dhr. P.F. Haarmans MSc

Dhr. Drs. M.H.G. van der Post MSc

Dhr. Y.P.A. Vergouwen MSc

Dhr. E. Hoekstra MSc

Mw. J.D. Uittenbogaard MSc

Mw. S.C.C. Looise BSc

Dhr. M. Neppelenbroek MSc