De structuur van Integrand

Stichting Integrand is een organisatie, die wordt bestuurd door academische studenten. De kern van de organisatie wordt gevormd door twaalf lokale vestigingen in elke universiteitsstad van Nederland.

De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van Integrand Nederland, gevestigd te Utrecht. Om ervoor te zorgen dat de continuïteit van Stichting Integrand gewaarborgd blijft, wordt Integrand Nederland bijgestaan door de Raad van Toezicht die bestaat uit Integrand-alumni.

Integrand Nederland

RIK HOOGERDUIJN STRATING

operations manager

sARAH LOOISE

Sales MANAGER

rOELOF VAN DALEN

events manager

vIOLA VISSER

brand MANAGER 

cHRISTIAN SLABBEKOORN

FINANCE MANAGER


Raad Van toezicht

Dhr. P.F. Haarmans MSc

Dhr. Drs. M.H.G. van der Post MSc

Dhr. Y.P.A. Vergouwen MSc

Dhr. E. Hoekstra MSc

Mw. H. Hoekstra MSc

Mw. M. Pijl MSc

Dhr. M. Neppelenbroek MSc