Koninklijke Marine

De Directie Materiële Instandhouding (DMI) te Den Helder.

De DMI is verantwoordelijk voor de instandhouding van al het materieel en voor facilitaire dienstverlening van de Koninklijke Marine.
De DMI werkt als instandhouder niet alleen voor de Koninklijke Marine. Ook de overige defensie onderdelen, land– en luchtstrijdkrachten en de internationale partners worden door de DMI ondersteund.
 
De ontwikkelingen in de techniek volgen elkaar steeds sneller op en de in stand te houden systemen worden steeds moderner.
De technologische revolutie op IT gebied zorgt voor nieuwe concepten en technieken. Het is daarom van belang dat de DMI bij blijft met deze ontwikkelingen, zo niet voorop loopt.
 
Innovatie is een vast onderdeel van het bedrijfsplan van de DMI.
Om in voorbeelden te spreken moet gedacht worden aan toepassing van robotica, drones en unmanned systems, 3D engineering.
Maar ook het verkrijgen van kennis over gebruik van nanotechnologieën zoals toegepast in coatings en elektronica, ontwikkelingen op het gebied van alternatieve brandstoffen en voorstuwing, de toepassing van Virtual Reality bij reparaties of het gebruik van het Internet of Things, allemaal bedoeld om de instandhouding te optimaliseren.
Zonder deze kennis is het niet mogelijk om verbeterde instandhoudingsstrategieën te ontwikkelen en de hieraan gekoppelde veranderde life cycle costs in te schatten.
 
De wapensystemen worden ook langer en onder verschillende omstandigheden ingezet. Middelen om op afstand vanuit een DMI helpdesk storingsonderzoek te doen aan boord en reparatieadviezen af te geven worden ingebed in de organisatie.
Deze middelen en bijbehorende aanpassingen in de bedrijfsvoering gaan leiden tot een effectievere instandhouding van de operationele eenheden waaronder het optimaliseren van benoemd onderhoud.
Maar ook op facilitair gebied staan de ontwikkelingen niet stil.
Zowel op het gebied van facilitaire dienstverlening, als op infrastructureel
gebied worden nieuwe concepten uitgerold.
De DMI gaat zich toeleggen om hiervoor de juiste ondersteuning
binnen de Koninklijke Marine te waarborgen voor de toekomst.
 
Om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van haar klanten richt de DMI zich op technisch hoogwaardige instandhouding.
DMI staat open voor innovatie; de toegevoegde waarde hiervan wordt onderkend. Innovatie betreft niet alleen techniek maar heeft ook zijn weerslag in onderhoudsmethodieken en concepten: ‘ Slim plannen,
slim sleutelen en slim bevoorraden’ vormen het gedachtengoed om op innovatieve wijze onderhoud te verbeteren.
Nieuwe technieken brengen nieuwe instandhoudingsstrategieën
met zich mee en hier horen nieuwe vormen en wijze van samenwerking bij; er worden andere afspraken met leveranciers gemaakt waarbij vernieuwende contract- en financieringsvormen worden toegepast. Dit heeft ook zijn weerslag op de organisatie- vorm en -structuur van de DMI.
 
Ben jij de student die ons hierbij wil helpen en uitdaging ziet in het ontwikkelen van nieuwe innovatieve ontwikkelingen. Daarnaast willen wij je graag helpen om inzicht te geven in de wereld van de Koninklijke Marine.
Ons vriendelijk, enthousiast en gemotiveerd personeel ontvangt je met open armen.
Meld je aan voor een ontmoeting met ons mooie bedrijf.
Meer weten kijk dan op Werkenbijdefensie.nl