Flexstuderen is best flex voor studenten

2 februari 2016 door Fabiënne Stoffels
Studie

Je hebt die ene stageplek weten te bemachtigen waar je al een lange tijd over droomt. Maar de financiën komen om de hoek kijken: doordat je stage gaat lopen moet je volgend jaar nog één vak volgen, wat betekent dat je een volledig jaar collegegeld zal moeten betalen. Erg gunstig is dat niet. Moet je om die reden toch maar die interessante stageplek afstaan? De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), VVD en PvdA vinden van niet en introduceren het ‘flexstuderen’. Wat houdt dat precies in en wat zijn de voordelen voor jou, als student?

Flexstuderen
Begin maart 2014 kwam de LSVb met het rapport ‘Het Nieuwe Leren is Flexstuderen’, waarin een nieuwe inschrijvingsvorm werd geïntroduceerd: de flexstudent. De LSVb wilde destijds met dit initiatief het deeltijdonderwijs weer aantrekkelijker maken door ‘het flexibeler te maken en meer te richten op de wensen van de student’. Eind 2015 droegen de VVD en PvdA het plan aan: studenten zouden in de toekomst de mogelijkheid hebben om per vak, en niet per jaar, collegegeld te betalen.

Het flexstuderen is echter niet goedkoper dan het huidige reguliere collegegeld. Het betalen per vak zal namelijk naar verhouding 15 procent duurder zijn. Maar als je geen volledig studiejaar volgt in verband met die interessante stage, zal je toch stukken goedkoper uit zijn.

Minister Bussemaker ziet de voordelen van het plan in en geeft de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam de mogelijkheid om te experimenteren met deze nieuwe vorm van inschrijven. Naar verwachting start deze pilot in september van dit jaar. Voor bijvoorbeeld de onderwijsinstellingen kleeft er een aantal nadelen aan het fenomeen, maar welke voordelen zijn er te noemen voor de studenten?

Vier voordelen voor de student
Je betaalt voor wat je gebruikt. Als je je bachelor op één vak niet hebt gehaald, hoef je niet meer het volledige collegegeld te betalen. Met flexstuderen is het mogelijk om dat ene vak nog te volgen, zonder de volle mep te betalen.

Studiedruk verdelen. Is de studielast voor jou op sommige momenten ietwat te hoog en zou je graag het één en ander willen verspreiden of jouw eigen studieplanning willen invullen? Door per vak te betalen, wordt deze drempel verlaagd en is hier meer ruimte voor. Daarnaast kan het zelf bepalen van de studiesnelheid voor sommige studenten goede uitwerkingen hebben op de parate kennis na het behalen van het diploma.

Meer motivatie om het vak af te ronden. Dat het makkelijker wordt om vakken uit te stellen, maakt het ook makkelijker om minder interessante vakken op de lange baan te schuiven. Toch geeft het flexstuderen volgens Gerrit Breeuwsma, docent psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, een positieve druk om vakken af te ronden: ‘Wanneer je betaalt voor een cursus, gaat er een sterke prikkel vanuit om dat vak ook daadwerkelijk te volgen en met succes af te ronden. Nu realiseren veel studenten zich amper dat ze aan kapitaalvernietiging doen als ze hun studie laten verslonzen.’

Meer ruimte voor andere relevante zaken. Bij de beoordeling van sollicitanten wegen activiteiten buiten de studie steeds zwaarder. Een stage laat zien dat je al enigszins ervaring hebt opgedaan in het vakgebied en een bestuursjaar laat zien dat je in een team kan fungeren. Zo zijn er nog meer nevenactiviteiten die jou een voorsprong kunnen geven op de rest van de sollicitanten. Maar door de toegenomen studiedruk wordt het helaas steeds lastiger om je cv te vullen met interessante activiteiten. Ook hier kan het flexstuderen een uitkomst bieden: het maakt deeltijdstuderen (financieel) meer toegankelijk, waardoor er meer tijd is om je volledig te richten op die ene interessante stage.

Flexstuderen staat nu nog in de kinderschoenen, maar afhankelijk van hoe de proef in Amsterdam uitpakt, kan het fenomeen ook worden overgenomen door jouw hogeschool of universiteit. Als de voordelen van flexstuderen jou aanspreken, hou dan de ontwikkelingen in de gaten. In dat geval kan je je studieloopbaan tijdig plannen en optimaal gebruik maken van de mogelijkheden in je studententijd.

Bron: http://nos.nl/op3/artikel/2075162-flexibel-studeren-wat-levert-jou-dat-op.html