Hoger onderwijs, wat vindt de Politiek hiervan?

30 november -1 door Julian Wets - Integrand
#Politiek #Onderwijs #Verkiezingen #Leenstelsel

De verkiezingen komen er weer aan en dat betekent dat iedereen weer in de standpunten van de verschillende partijen gaat duiken om zo de best overwogen keuze te maken. Wij willen jullie daar een handje bij helpen door de verschillende standpunten omtrent hoger onderwijs even onder elkaar te zetten. Het hoger onderwijs is een belangrijk en breed onderwerp en betreft natuurlijk jou het meest! Zeker de punten wat betreft het leenstelsel en de politieke visie van het hoger onderwijs zijn erg van belang.

VVD

De VVD is een groot voorstander van het sociale leenstelsel en wilt dan ook dat deze behouden blijft. Ze pleiten ervoor dat het geld wat hiermee binnenkomt geïnvesteerd wordt in het verbeteren van het huidige onderwijs. Ook is hun standpunt dat studenten uit een gezin met een lager inkomen recht hebben op een aanvullende beurs.

 

PvdA

De Partij van de Arbeid is een sterk voorstander van de herinvoering van de basisbeurs. Hierop aanvullend moet er een compensatie zijn voor (oud)studenten die buiten dit traject zijn gevallen.

 

CDA

Het CDA is een voorstander van de herinvoering van de basisbeurs, zij geloven dat iedere student zonder grote schuld moet kunnen studeren en nevenactiviteiten moet kunnen ontdekken.

 

D66

D66 wilt gaan naar een systeem waarin er geen toeslagen meer gedaan kunnen worden, maar studenten door middel van een verzilverbare belastingkorting. Dit zou gemiddeld rond de 300 euro per maand zijn per student. Ze pleiten ook dat voortaan DUO bekijkt hoeveel studiepunten er zijn gehaald en zet de studiebeurs en het OV-reisrecht daarna dan om in een gift.

GroenLinks

GroenLinks wilt dat iedere student een startkapitaal van 10.000 euro krijgt, wat men ontvangt op hun 18e verjaardag. Studenten die onder de ‘leenstelselgeneratie’ vallen krijgen in hun stelsel dan met terugwerkende kracht deze vergoeding alsnog, om hen een beetje te gemoed te komen.

 

 

Forum voor Democratie

Ook de FvD is voor de herinvoering van de basisbeurs en een compensatie voor de studenten die hier niet van konden profiteren.

 

 
 
 

PVV

De PVV wilt de studiebeurs weer terug invoeren en het huidige sociale leenstelsel afschaffen.

 

 
 
 
 
 

SP

De SP pleit voor de volledige herinvoering van het basisbeurs systeem. Zij willen dat geen enkele student hen zorgen hoeft te maken over hun studieschuld. Daarbij komt dat studenten uit een minderbedeelde familie hier nog een aanvullende beurs bij kan krijgen. Voor de ‘leenstelselgeneratie’ moet er passende compensatie komen.

 

Hopelijk helpen deze punten met het vormen van een mening over onderwijs en onthoud dat het heel belangrijk is om je stem te laten gelden! Elke stem telt.