Lumen BS
Lumen BS - Technisch Consultant Power Platform

Studiefase

WO Afgestudeerd, HBO Afgestudeerd

Regio

Zuid-Holland

Dagen

5

Vereiste talen

Nederlands

Functie

Consultancy, ICT

Sector

Consultancy, Information & Communication Technology (ICT)

Maanden

6+

Werkvorm

Deels op kantoor

Bedrijfsinformatie

Lumen Business Solutions is een jonge innovatieve organisatie met een sterk en gezellig team van gedreven experts die de digitale business uitdagingen van onze klanten weten te realiseren. Dat doen we vanuit onze vestigingen in Zoetermeer en Nijmegen met behulp van Microsoft technologie op het Power Platform en Dynamics 365. Lumen levert, implementeert en verzorgt ondersteuning op ERP, CRM en integratie oplossingen. Door onze kennis, ervaring en liefde voor technologie, waarbij de mens centraal staat, zijn we in een korte tijd uitgegroeid tot een belangrijke partner voor zowel opdrachtgevers in het MKB als corporate organisaties in zowel de profit- als publieke sector.

Functie omschrijving

Een groot deel van jouw functie heeft niks te maken met techniek. Bij Lumen zijn we namelijk niet alleen technisch, maar ook sterk in bedrijfskunde. Onze klanten vragen ons niet om een applicatie te maken, maar komen bij ons terecht met een uitdaging van bedrijfskundige aard. Aan jou als Consultant de taak om analytisch te werk te gaan en uit te zoeken wat de processen zijn bij de klant en hoe we met een bedrijfsapplicatie die processen kan ondersteunen. Je voert in een team met collega's en de klant een onderzoek uit en werkt in een verslag uit wat de klant wenst. Je verzint samen met collega's de juiste oplossing en voila: we gaan aan de slag met het maken van de bedrijfsapplicatie die het werk van de klant makkelijker maakt.

Bij Lumen maken we bedrijfsapplicaties op basis van het Microsoft Power Platform. Dit is een zogenaamd no-code/low-code platform. In het Power Platform kun je bedrijfsapplicatie maken zonder te programmeren. We noemen dat configureren. Nieuwe tabellen om data in vast te leggen, een out-of-the-box user interface die je eenvoudig en snel in kunt zetten om een bedrijf vooruit te helpen of een vrij 'canvas' waarmee jij heel snel en eenvoudig een mobiele app kunt ontwikkelen. En dat allemaal zonder een letter te programmeren!

In het Power Platform kan heel veel vanuit standaard mogelijkheden, maar soms schieten de standaard mogelijkheden tekort. In dat geval kunnen we ingrijpen met JavaScript (client-side) of met .NET/ C# (server-side). Het zou erg fijn zijn als je ervaring hebt met deze ontwikkel-talen, maar dat is geen must. Kennis van programmeren is wel fijn, omdat we merken dat die kennis vaak een gedegen achtergrond vormt voor je werkzaamheden.

Aan het einde van een gemiddelde werkweek heb je je klant verder geholpen op bedrijfskundig niveau én heb je jouw technische vaardigheden ingezet voor het maken van een bedrijfsapplicatie.


A big part of your job has nothing to do with technology. At Lumen, we are not only technical, but also strong in business administration. Our clients don't ask us to create an application, they come to us with a business challenge. It's up to you as a Consultant to work analytically and find out what the processes are at the customer and how we can support these processes with a business application. You conduct research in a team with colleagues and the customer and work out in a report what the customer wants. You come up with the right solution together with colleagues and voila: we get to work creating the business application that makes the client's work easier.

At Lumen, we create business applications based on the Microsoft Power Platform. This is a so-called no-code/low-code platform. In the Power Platform, you can create business application without programming. We call this configuring. New tables to store data, an out-of-the-box user interface that you can easily and quickly deploy to help a company move forward or a free 'canvas' that allows you to develop a mobile app very quickly and easily. And all that without programming a single letter!

In Power Platform a lot is possible based on standard features, but sometimes the standard features fall short. In that case we can intervene with JavaScript (client-side) or with .NET/C# (server-side). It would be very nice if you have experience with these development languages, but that is not a must. Knowledge of programming is nice, because we find that that knowledge is often a solid background for your work.

At the end of an average working week you will have helped your client on a business level and you will have used your technical skills to create a business application.

Functie eisen

  • Je bent goed in het doorgronden van bedrijfsprocessen en hebt affinitiet met bedrijfskunde.
  • Je bent goed in het opzetten en doorgronden van database modellen en begrijpt de scheiding van data entiteiten.
  • Je werkt graag zowel aan bedrijfskundige vraagstukken als dat je affiniteit hebt met techniek/ IT.
  • Ervaring met .NET/ C# en Javascript is een pré.
  • Begrip van API's t.b.v. integratie is een pré.

Naast bovengenoemde zaken ben je in staat om te luisteren naar de wensen van de klant en beschik je over goede communicatieve vaardigheden. Tot slot is het van belang dat je over een B rijbewijs beschikt, want onze klanten zijn niet allemaal gevestigd in de buurt van het OV.


  • You are good at understanding business processes and have affinities with business administration.
  • You are good at setting up and understanding database models and understand the separation of data entities.
  • You enjoy working on business issues as well as having an affinity for technology/IT.
  • Experience with .NET/ C# and Javascript is a plus.
  • Understanding of APIs for integration purposes is a plus.

In addition to the above, you are able to listen to the wishes of the customer and you have good communication skills. Finally, it is important that you have a B driver's license, because our customers are not all located near public transport.

Arbeidsvoorwaarden

Natuurlijk mag je van een jonge innovatieve club verwachten dat we je een passend aanbod doen. Vanzelfsprekend word je opgenomen in een gemotiveerd en enthousiast team waar jij je ei kwijt kunt. Daarnaast bieden we je allerlei opleidingsmogelijkheden om jezelf samen met het team verder te specialiseren en te verbeteren. Natuurlijk mag je een uitstekend salaris verwachten en kun je gebruik maken van ons mobiliteitsplan. Jij kiest zelf of en welke auto je wenst. Een uitstekende pensioenregeling, laptop, maar ook een bonusplan maken deel uit van de arbeidsvoorwaarden.

Bij Lumen houden we van een goede ontwikkeling van onze collega's. De IT-branche staat immers niet stil, dus je bent na jouw studie niet uitgeleerd. We stemmen bij de start van jouw dienstverband samen af welke doelen we stellen op het vlak van kennis en jouw functioneren voor de eerste drie jaar. Behaal je alle doelen? Dan ga je ieder half jaar in salaris omhoog!


Of course you may expect from a young innovative club that we will make you an appropriate offer. It goes without saying that you will be part of a motivated and enthusiastic team where you can let your hair down. In addition, we offer you all kinds of training opportunities to further specialize and improve yourself together with the team. Of course, you can expect an excellent salary and you can make use of our mobility plan. You choose if and which car you want. An excellent pension scheme, laptop, but also a bonus plan are part of the terms of employment.

At Lumen we like to see our colleagues develop well. After all, the IT sector never stands still, so you won't be done learning after you've finished studying. At the start of your employment, we agree together on the objectives we will set in terms of your knowledge and performance during the first three years. Have you achieved all your goals? Then your salary will increase every six months!

Solliciteren