Stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL)
Stichting OVLNL - Ontwikkelen communicatie- en mediabeleid

Regio

Utrecht

Studiefase

HBO Bachelor 4

Dagen

2

Vereiste talen

Nederlands

Maanden

6

Sector

Overig

Functie

Communicatie, Marketing

Bedrijfsinformatie

De Stichting OVLNL heeft ten doel het vertegenwoordigen van de gehele sector openbare verlichting richting stakeholders, alsook het organiseren en kwalitatief ontwikkelen van de sector en alles wat daar direct of indirect raakvlak mee heeft en/of daar onderdeel van uit maakt.

De ambitie van de stichting is om een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling en -verspreiding op het gebied van openbare verlichting (OVL). Verder werken we permanent aan een verdere professionalisering en positionering van de OVL-sector op lange termijn. En willen we dwarsverbanden leggen tussen de uiteenlopende beroepsgroepen die in toenemende mate samen licht in de buitenruimte bepalen. En willen we praktische vraagstukken op het gebied van openbare verlichting mee helpen oplossen.

Deelnemers:

Het IGOV en het IGOV Innovatie Platform zijn de hoofdonderdelen van OVLNL. Overheidsdeelnemers zijn ingedeeld in IGOV en de marktdeelnemers zijn ingedeeld in het IGOV Innovatie Platform.

Bestuur:

De stichting is opgericht in december 2015 en wordt bestuurd door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Netwerken:

OVLNL houdt zich bezig met zowel de onderwerpen van vandaag als de ontwikkelingen van en voor de toekomst op het gebied van openbare verlichting. Dit gebeurt in de netwerken Kennis, Licht & Omgeving, Maatschappij en Smart Lighting.


Functie omschrijving

De stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) heeft ten doel het platform te zijn waar kennis en ervaring op gebied van openbare verlichting wordt ontwikkeld en gedeeld. OVLNL wil dé autoriteit zijn voor openbare verlichting in Nederland. De stichting heeft behoefte aan een nieuw communicatie- en mediabeleid en we zijn daarom op zoek naar één of meerdere (een team) 4e jaars hbo/wo-studenten in de richting Communicatie en Media, die een communicatiestrategie en een mediaplan willen ontwikkelen als stage- of afstudeeropdracht.


De markt van openbare verlichting verandert. De ontwikkelingen gaan snel. Denk hierbij aan led, circulariteit en duurzaamheid, smart city en connectiviteit en veiligheid. Om als stichting van toegevoegde waarde te blijven voor de deelnemers en de gehele OVL-sector, heeft het bestuur in februari 2020 een professionaliseringsslag ingezet gericht op de toekomst. De missie en visie van de stichting zijn herijkt en ook is de strategie om onze doelstellingen te behalen bijgesteld. Deze nieuwe koers wordt verder uitgerold in 2021, zowel intern als extern, en daarbij hoort ook een nieuw communicatie- en mediabeleid.


Opdracht:

Ontwikkelen van een communicatiestrategie en een mediaplan, inclusief een social mediastrategie, voor stichting Openbare Verlichting Nederland.


Deelvraag:

Hoe OVLNL in deze nieuwe tijd i.v.m. de coronacrisis online kennis naar buiten kan brengen. Hoe we marktontmoetingen kunnen blijven organiseren (hybride/online) en hoe we daarin onderscheidend kunnen zijn ten opzichte van andere aanbieders/partijen die online bijeenkomsten organiseren.


De onderdelen die in de communicatiestrategie aan bod kunnen komen zijn:

 • Beknopte identiteitsanalyse (de missie, visie en kernwaarden hoeven niet opnieuw ontwikkeld te worden, maar kunnen overgenomen worden als vertrekpunt voor uitwerken strategie)
 • Arena analyse stakeholders
 • Communicatiedoelstellingen
 • Strategische routes
 • OVLNL als merk
 • Positionering OVLNL
 • Communicatiemiddelen en events
 • Implementatie en planning


De onderdelen die in het mediaplan aan bod kunnen komen zijn:

 • Mediadoelstellingen
 • Voorlopig mediabudget
 • Mediastrategie
 • Mediatactiek
 • Definitief mediabudget
 • Plaatsingsschema
 • Fases mediaplan
 • Social mediastrategie

Functie eisen

Profiel:

Voor deze opdracht zijn we op zoek naar één of meerdere (een team) 4e jaars hbo/wo-studenten in de richting Communicatie en Media. Je werkt zelfstandig (onder begeleiding), je bent communicatief sterk en resultaatgericht. Je bent enthousiast, neemt zelf initiatief en bent vooral een teamplayer.


Locatie is ons kantoor in Gorinchem, maar i.v.m. de coronacrisis zul je ook gedeeltelijk vanuit thuis werken.


De planning kan in overleg worden vastgesteld. Een onkostenvergoeding is bespreekbaar.

Arbeidsvoorwaarden

Uitvoering en begeleiding:

Het project kan worden uitgevoerd als stage- of afstudeeropdracht. Je wordt begeleid door een bestuurslid, als directe coach, en op locatie door een medewerker van het secretariaat. Het aantal contactmomenten voor de begeleiding wordt in overleg afgestemd.

Je rapporteert en presenteert rechtstreeks aan het bestuur en hebt contact met de voorzitters van de netwerken en het secretariaat van Stichting OVLNL.Solliciteren