Axion Continu

Index

Company information

AxionContinu is een organisatie voor wonen, zorg en revalidatie en biedt hoogwaardige zorg en behandeling aan (met name) ouderen met een complexe zorgvraag; thuis of in een van de veertien locaties in Utrecht en omgeving. We hanteren daarbij drie kernwaarden; Vakmanschap, Aandacht en Plezier. Als echte vakmensen zijn we trots op ons beroep, willen erin uitblinken en vinden het belangrijk om onszelf voortdurend te ontwikkelen. We willen topzorg bieden en continu verbeteren, omwille van de cliënt. Wie de locaties bezoekt, merkt dat we ons werk ook leuk vinden. We hebben vooral plezier in wat we bereiken en in samen de verantwoordelijkheid nemen, intern én extern.

De divisie Revalidatie & Herstel is een betrouwbare partner in het zorgnetwerk van Utrecht en omgeving en werkt nauw samen met ziekenhuizen, huisartsen en collega-instellingen. Om ook de expertrol te borgen en te versterken worden intern belangrijke ontwikkelslagen gemaakt in zowel de organisatie als de uitvoering van specialistische revalidatiezorg in de geriatrische behandelcentra De Parkgraaf en Domstate en in Zorghotel De Wartburg. Op deze locaties wordt hard gewerkt aan het verbreden en verdiepen van de expertfunctie, vanuit een klantwaarde gedreven organisatie. Zorg wordt verleend op diverse gespecialiseerde afdelingen, zoals CVA , orthopedie, oncologie, cognitieve revalidatie, hart- en longproblematiek en ook op een covid-unit. De ambitie om ook hiervoor een leeromgeving te creëren en meer wetenschappelijk onderzoek te doen, blijkt uit het ondertussen ingezette traject om te komen tot een Topcare accreditatie-traject.