Lokaal bestuur

Het bestuursjaar

Bij elkaar telt Integrand ongeveer 120 lokale bestuursleden verdeeld over twaalf vestigingen. Een lokaal bestuursjaar duurt een jaar, maar je kunt zowel in februari als september starten. Dat betekent dat tweejaarlijks de helft van een bestuur wisselt. Hierin wisselen ook de functies door. Op een paar uitzonderingen na, vervul je binnen je Integrand bestuursjaar dus twee functies. 
 
Naast de werkzaamheden die je hebt voor je eigen functie zorg je er als bestuurslid voor dat de studenten in jouw stad de juiste stage vinden of zich inschrijven voor een passend carrière-evenement. Verder vindt er wekelijks een overleg plaats met de hele vestiging en kom je geregeld samen met bestuursleden van alle vestiging met dezelfde functie. 

Functies

De functies die de vestigingsbesturen kennen zijn voorzitter, vice-voorzitter, sales, acquisitie, events, marketing, SPR en operations:
 • Voorzitter en vice-voorzitter: twee algemene functies. Zij houden zich bezig met de vestiging in het algemeen;
 • Sales en acquisitie managers: hebben contact met bedrijven voor het openzetten van stages, deelnemen aan evenementen of het organiseren van trainingen;
 • Events managers: organiseren deze evenementen. Zij houden zich bezig met landelijke en lokale evenementen;
 • Marketing managers: richten zich op de algemene marketing en de promotie bij studenten. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor het aantal inschrijvingen;
 • SPR managers: onderhouden het contact met en geven trainingen aan de studie- en studentenverenigingen;
 • Operations managers: monitoren het bemiddelingsproces van de vestigingen. 
 

Teams

Vestigingen hebben ook bestuursleden die onderdeel zijn van een landelijk team of landelijke commissie. Deze zijn:
 • Salesteam
 • Inhousedagencommissie
 • Techniek op Hakken-commissie
 • Diner op Hakken-commissie
 • Integolfcommissie
 • Talentpoolcommissie
 • Hoofd Student Marketing Team
 • Online Marketing Team 
 • Algemeen Marketing Team