Klimaatroute

Profiel

Bedrijfsinformatie

Sinds 2011 heeft Klimaatroute al ruim 15.000 ondernemingen mogen bezoeken met onze QuickScan energiebesparing. Bij ongeveer 80% van de Nederlandse bedrijven valt namelijk nog veel te winnen wat betreft energiebesparing en duurzame opwekking. Klimaatroute geeft ondernemers inzicht over hoe ze bewuster kunnen omgaan met het energieverbruik binnen de bedrijfsvoering. Dit is goed voor het klimaat en bespaart kostbare grondstoffen, maar het is tevens belangrijk dat ondernemers hiermee de energiekosten significant kunnen verlagen. Ervaring leert dat in minder dan 3 jaar gemiddeld meer dan 30% op de energiekosten kan worden bespaard.