Evenement bewaren
11-11-2020
Rijkszee- en Marinehaven 1, 1781 ZZ Den Helder
De inschrijving is gesloten
Contact
De Koninklijke Marine

E-housedag Koninklijke Marine

De Directie Materiële Instandhouding (DMI) is verantwoordelijk voor de instandhouding van al het materieel en voor facilitaire dienstverlening van de Koninklijke Marine. De varende eenheden of eenheden van het Korps Mariniers: de DMI is ervan.

De DMI werkt als instandhouder niet alleen voor de Koninklijke Marine. Ook de overige defensie onderdelen, land– en luchtstrijdkrachten en de internationale partners worden door de DMI ondersteund.

Er wordt een groter beroep gedaan op de Koninklijke Marine. Dit betekent een onverminderde druk op het onderhoud en de instandhouding van de marine eenheden. Daarnaast staan de komende jaren in het kader van nieuwbouwprojecten waarvoor van de DMI extra inspanningen worden gevraagd. De DMI wil vooruit blijven kijken en zich betrokken voelen in haar rol als instandhouder en dienstverlener. 

Dit alles maakt dan ook deel uit van het mission statement van de DMI: De Directie Materiele Instandhouding is de instandhouder, en dienstverlener van het Commando Zeestrijdkrachten gedurende de gehele levenscyclus.

Wij zijn een effectieve, betrouwbare en flexibele partner. De DMI is de regisseur van de instandhouding en ondersteuning. De DMI doet dit vooral op een effectieve wijze en met oog voor efficiency. Natuurlijk moet zo doelmatig mogelijk met geld omgegaan worden, maar als een wapensysteem of functionaliteiten ingezet moeten worden zijn snelle resultaten het belangrijkst.

Daarbij is de DMI betrouwbaar en flexibel: wij komen onze afspraken na, we onderkennen daarbij onze kerncompetenties maar we zijn ook steeds in staat om bij te springen als onverwacht onze assistentie gevraagd mocht worden.

Binnen de overeengekomen kaders levert de DMI wat er gevraagd wordt, wanneer het gevraagd wordt en binnen de gestelde eisen. Dit betekent dat uitgesproken verwachtingen ingevuld worden en dat afspraken worden nagekomen.

De DMI draagt er zorg voor dat materieel en dienstverlening aan de gestelde eisen blijft voldoen zodat dit blijft doen wat het moet doen en wanneer het dat moet doen. De DMI is

hiervoor 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar om waar ook ter wereld operaties en missies te ondersteunen. De regierol van de DMI zal naar de toekomst toe verder toenemen om de juiste ondersteuning binnen CZSK te

kunnen waarborgen.

De DMI is ambitieus en heeft zich een beeld gevormd over de toekomst. DMI heeft vertrouwen in de toekomst en de DMI heeft de ambitie om er in de toekomst ook te staan. De stip op de horizon is duidelijk; de ontwikkellijnen, de wegen om daar te komen, liggen klaar om ontgonnen te worden. DMI is van de instandhouding maar doet het niet per definitie allemaal alleen. Door open te staan voor samenwerking met industriële partners is er ruimte voor effectiever werken en innovatieve technieken.

De DMI ziet de uitdagingen naar de toekomst met vertrouwen tegemoet en is gemotiveerd om vanaf nu het instandhoudingsbedrijf van de toekomst verder vorm te gaan geven.

10.00 - 10.15 Welkom door DDMI of gedelegeerde Personeelszaken.

10.20 - 11.00 Presentatie van Mike van Alderwegen. 

11.00 – 12.00 Ontmoeting met de verschillende managers / speeddates. 

12.15 - 12.45 Bezoek aan Dok 6. 

13.00 - 14.00. Afsluiting.

Ben jij de student die ons hierbij wil helpen en uitdaging ziet in het ontwikkelen van nieuwe innovatieve ontwikkelingen. Daarnaast willen wij je graag helpen om inzicht te geven in de wereld van de Koninklijke Marine. 

Ons vriendelijk, enthousiast en gemotiveerd personeel ontvangt je met open armen. Meld je aan voor een ontmoeting met ons mooie bedrijf. Meer weten kijk dan op www.werkenbijdefensie.nl.

Voor vragen kun je contact opnemen met de Inhousedagencommissie via: inhousedagen@integrand.nl.