Integrand en Global People trekken samen op voor divers talent!

10 juni 2021 door Mirjam Vossebeld (Sales Manager Integrand), Carlijn Kolkman (Landelijk voorzitter Integrand), Ryan Steenbergen (Contentmedewerker Global People) en Taman Autar (Accountmanager Global People)
Carrière Integrand vooruitblikken

Stichting Integrand is een landelijke opererende, onafhankelijke non-profit organisatie aangestuurd door academische studenten. Door middel van stagebemiddeling, evenementen, talentpools en trainingen slaat Integrand de brug tussen de arbeidsmarkt en heel studerend Nederland. Hiermee helpt Integrand studenten een stap verder in hun carrière. Global People is het grootste recruitmentplatform voor multicultureel talent en verbindt sinds 2005 kandidaten van junior tot senior niveau aan de top van BV en Bestuurlijk Nederland. De missie van Integrand, het verbinden en stimuleren van ambitie, sluit goed aan op de missie van Global People om de arbeidsmarkt te diversifiëren. De twee organisaties trekken samen op om divers talent de plek te geven die het verdient. 

Eerste kennismaking Integrand & Global People
November 2020

1. Waarom de samenwerking tussen Stichting Integrand en Global People?

Integrand wil meer doen op het gebied van culturele diversiteit en gaat daarom de samenwerking met Global People aan. Integrand vindt diversiteit en inclusie een belangrijk thema en binnen Integrand zijn we van mening dat er binnen onze school en studie nog te weinig aandacht aan besteed wordt. Global People zal haar rijke kennis over dit thema delen met Integrand middels een training voor bestuursleden. Enerzijds om deze kennis, inzichten en ervaringen te kunnen faciliteren, anderzijds leren de Integrand bestuursleden hoe Integrand het recruitmentproces het beste kan insteken, om zo als organisatie een afspiegeling te kunnen zijn van heel studerend Nederland.

Integrand gelooft net als Global People dat organisaties een representatie van onze hedendaagse multiculturele samenleving horen te zijn en wil hier actiever mee aan de slag gaan. Door met Global People samen te werken, probeert Integrand meer cultureel diverse leden te krijgen en hen de mogelijkheid te bieden een bestuursfunctie te vervullen. Daarnaast wil Integrand via deze samenwerking haar partners de mogelijkheid bieden om het bewustzijn rondom diversiteit en inclusie te vergroten, waardoor de kans op instroom van multicultureel talent groter wordt.

2. Hoe gaan Global People en Integrand samenwerken?

Tezamen zullen Integrand en Global People hun expertise inzetten om elkaar te ondersteunen en te verbeteren. De leden van Global People worden geattendeerd op Integrand en andersom, waardoor uitwisseling plaatsvindt tussen beide netwerken.

Global People organiseert een training voor de huidige bestuursleden van Integrand, om de stichting meer kennis te geven over het omgaan met diversiteit en inclusie in een als maar veranderende samenleving. Via een interactieve sessie – hopelijk fysiek, anders digitaal -  gepresenteerd door founder Melvin Tjoe Nij en expert op het gebied van diversiteit, hoopt Global People de huidige bestuursleden van Integrand te prikkelen door hen bewust te maken van het idee dat iedereen blinde vlekken heeft bij het omgaan/selecteren van mensen. Ook zal Tjoe Nij ingaan op de impact van culturele diversiteit binnen organisaties en Nederland in brede zin.

Om advies te geven over de werving van multiculturele bestuursleden, gaan ervaren recruiters van Global People in gesprek met de HR-managers van Integrand. De doelstelling is om samen een wervingsstrategie op te zetten die tot meer weerspiegeling van de samenleving in sollicitaties leidt.

Daarnaast zal Integrand de mogelijkheid bieden aan haar partners om kennis te maken met Global People, zodat organisaties rechtstreeks hun uitdagingen op het gebied van culturele diversiteit kunnen delen met de kennisbron.

3. Wat zijn voordelen van meer diversiteit in organisaties? Waarom is het belangrijk dat bedrijven een divers personeelsbestand hebben?

Zet mensen met verschillende achtergronden bij elkaar en je krijgt verschillende invalshoeken, wat leidt tot verrijking van kennis en een betere werkomgeving. Integrand vindt het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en dit gevoel terug ziet in onze organisatie. We vinden het leuk en leerzaam om met verschillende studenten samen te werken en gave dingen neer te zetten. Op deze manier hopen wij heel studerend Nederland te kunnen verbinden. Inzetten op diversiteit leidt ook tot maatschappelijke profilering. Als organisatie kun je op deze manier een doelgroep treffen die je normaal gesproken niet te pakken krijgt.

Volgens de onderzoeken ‘Why diversity matters’ (2015) en ‘How inclusion matters’ (2020) van McKinsey, hebben bedrijven met geslaagde etnische diversiteit 36% meer kans om beter te presteren dan hun concurrenten. Organisaties met een divers bestuur hebben zelfs 95% kans op een hoger rendement op eigen vermogen dan hun minder diverse concurrenten. De samenwerking tussen teams is 57% beter in organisaties die hoog scoren op diversiteit en inclusie. Daarnaast melden deze bedrijven 19% meer behoud van huidige medewerkers.

Bij het aantrekken van nieuw personeel speelt diversiteit ook een rol. 67% van de werkzoekenden vindt een divers personeelsbestand een belangrijke factor bij het evalueren van bedrijven en aanbiedingen. Vooral millennials – een groep waarbinnen culturele diversiteit hoog vertegenwoordigd is – vinden het belangrijk dat hun belevingswereld terug te zien is in het personeelsbestand.

 

Global People en Integrand kijken uit naar de vervolgstappen van de samenwerking en houden je graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen!

Lees meer over Global People