Carrièresucces door een studentenvereniging

13 februari 2017 door Julia Emmer
Netwerk

De studentenvereniging. Voor sommigen betekent het de tijd van hun leven, voor anderen is het iets wat ze liever vermijden. Beide kampen hebben zo hun redenen. Studenten die zich bij een vereniging willen aansluiten noemen bijvoorbeeld het ontmoeten van nieuwe mensen, een breed netwerk opbouwen en het hebben van een typische studententijd als motieven. De studenten die ervoor kiezen om zich niet bij een vereniging aan te sluiten doen dat vaak omdat het imago of types van een vereniging ze niet aanstaat, ze bang zijn dat het ten koste zal gaan van hun studieresultaten of omdat ze opzien tegen de beruchte ontgroeningen.

Deze motieven hebben echter vooral te maken met de persoonlijke en sociale elementen die verenigingen bieden. Maar naast deze sociale voordelen wordt er ook vaak beweerd dat lid zijn van een studentenvereniging later op carrièregebied nog weleens van pas kan komen. Deels door het netwerk dat je hebt opgebouwd in je studententijd, maar ook de nevenactiviteiten in commissies zouden je toekomstige sollicitaties positief kunnen beïnvloeden. Tegengeluiden beweren dat dit wordt overschat en dat goede cijfers en werkervaring bij bedrijven, in plaats van commissiewerk, veel gunstiger zijn voor je carrièrekansen. Aangezien het bestaan van studentenverenigingen al eeuwen teruggaat, is hier in 1968 al onderzoek naar gedaan. Toen werd er een positieve invloed van lidmaatschap van een vereniging op studiesucces gevonden. In tegenstelling tot je misschien zou verwachten, bleken de verenigingen juist een bron van extra studiemotivatie. En dat is eigenlijk ook best logisch als je bedenkt dat studeren een voorwaarde is om lid te zijn. Ook toen er in 2005 opnieuw onderzoek is gedaan naar de invloed van studentenverenigingen op studiesucces, bleek dat leden vaker hun propedeuse halen en minder snel met hun studie stoppen dan niet-leden. Het lijkt er dus op dat de positieve invloed van verenigingen op studiesucces nog redelijk actueel is.

Bovenstaande studies beperken zich tot succes tijdens je studie, maar wat is nou de invloed van een studentenvereniging ná je studententijd? Het is altijd al bekend geweest dat lid zijn van een studentenvereniging je mogelijkheden biedt die voor niet-leden soms lastiger te bereiken zijn. Denk aan de ‘via-via contacten’ die een gesprek voor je kunnen regelen bij dat ene succesvolle kantoor. Of de netwerkborrels waar je een brede kennissenkring opbouwt. Ook bij het sollicitatiegesprek zal je vereniging-verleden in je voordeel kunnen werken, mits je te maken hebt met een oud-lid. Zit er echter geen oud-lid aan de andere kant van de sollicitatietafel, dan kan je verenigings-verleden soms zelfs tegen je werken. Daarbij is de kans dat je oud-leden tegenkomt op de werkvloer kleiner dan vroeger. De afgelopen 25 jaar is er namelijk een daling te zien van corpsleden in de top van het bedrijfsleven van zo’n 80% naar 20%. De mogelijke voordelen die je hebt als oud-lid lijken dus kleiner te zijn geworden. Al hangt dit waarschijnlijk erg af van het bedrijf waar je solliciteert. Zo is de kans groter dat je oud-lidmaatschap in je voordeel werkt bij een traditioneel advocatenbureau dan bij een hip vormgevingsbureau.

Samenvattend lijkt lid zijn van een vereniging dus geen slechte invloed te hebben op je studie, maar eigenlijk juist een goede met dank aan de extra studiemotivatie die het verenigingsleven met zich meebrengt. Ook kan je studentenvereniging je uiteindelijk helpen bij het zoeken en vinden van een baan. Wel hangt dit af van je eigen (beroeps)interesses en of je een oud-lid tegenover je hebt zitten bij een sollicitatiegesprek. Wil je toch liever zonder studentenvereniging je studententijd door? Geen zorgen: je zal hoogstwaarschijnlijk geen grote verliezen lijden op studie of carrièregebied. Kies je er wel voor om lid te worden? Dan zijn de eventuele voordelen natuurlijk alleen maar mooi meegenomen!