Hoger onderwijs, wat denkt de politiek hierover?

11 maart 2021 door Julian Wets - Integrand Twente
#Leenstelsel #Politiek #Verkiezingen

De verkiezingen komen er weer aan en dat betekent dat iedereen weer in de standpunten van de verschillende partijen duikt om zo de best overwogen keuze te maken. Wij willen jullie daar een handje bij helpen door de verschillende standpunten omtrent hoger onderwijs even onder elkaar te zetten. Het hoger onderwijs is een belangrijk en breed onderwerp en betreft jou natuurlijk het meest! Zeker de punten wat betreft het leenstelsel en de politieke visie op het hoger onderwijs zijn erg van belang.

VVD

De VVD is een groot voorstander van het sociaal leenstelsel en wil dan ook dat dit behouden blijft. Ze pleiten ervoor dat het geld dat hiermee binnenkomt geïnvesteerd wordt in het verbeteren van het huidige onderwijs. Ook is hun standpunt dat studenten uit een gezin met een lager inkomen recht hebben op een aanvullende beurs.

 

PvdA

De Partij van de Arbeid is een sterk voorstander van de herinvoering van de basisbeurs. Hierop aanvullend moet er compensatie komen voor (oud)studenten die  hier niet meer van hebben kunnen profiteren.

 

CDA

Het CDA is een voorstander van de herinvoering van de basisbeurs. Zij geloven dat iedere student zonder opbouwende grote schuld moet kunnen studeren en nevenactiviteiten moet kunnen verrichten.

 

D66

D66 wil dat studenten een verzilverbare belastingkorting krijgen in plaats van toeslagen. Dit zou gemiddeld rond de €300,- per student per maand zijn. Ze bepleiten ook dat DUO voortaan bekijkt hoeveel studiepunten er zijn gehaald en willen de studiebeurs en het OV-reisrecht daarna omzetten in een gift.

GroenLinks

GroenLinks wil dat iedere student een startkapitaal van €10.000,- krijgt, dat men ontvangt op zijn 18e verjaardag. Studenten die onder de ‘leenstelselgeneratie’ vallen, krijgen in hun stelsel dan met terugwerkende kracht alsnog deze vergoeding, om hen een beetje tegemoet te komen.

 

Forum voor Democratie

Ook FvD is voor de herinvoering van de basisbeurs en een compensatie voor de studenten die hier niet van konden profiteren.

 

PVV

De PVV wil de studiebeurs weer herinvoeren en het huidige sociale leenstelsel afschaffen.

 

SP

De SP pleit voor de volledige herinvoering van het basisbeurssysteem. Zij wil dat geen enkele student zich zorgen hoeft te maken over zijn of haar studieschuld. Daarbij komt dat studenten uit een minderbedeelde familie hier nog een aanvullende beurs bij kunnen krijgen. Voor de ‘leenstelselgeneratie’ moet er passende compensatie komen.

Hopelijk helpen deze punten bij het vormen van een mening over onderwijs en onthoud dat het heel belangrijk is om je stem te laten gelden! Elke stem telt.

Meer nieuws