Disclaimer

Kamer van Koophandel

Stichting Integrand

Belastingnr: BTW NL0056.18.769.B.01

Kamer van Koophandel: K.v.K 41151681

RSIN: 005618769

Inhoud

De informatie die door Stichting Integrand wordt verstrekt op deze website mogen als betrouwbaar worden gezien. Voor de juistheid en de volledigheid kan echter niet worden ingestaan. De informatie die door Stichting Integrand wordt verstrekt op deze website mogen als betrouwbaar worden gezien. Voor de juistheid en de volledigheid kan echter niet worden ingestaan.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie verstrekt op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, tevens kan Stichting Integrand niet garanderen dat de website foutlous of ononderbroken functioneert. Stichting Integrand en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Integrand Nederland is in geen geval aansprakelijk voor websites die niet door Stichting Integrand zijn ontwikkeld, en waar naar wordt verwezen of die verwijzen naar onze website.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Stichtin Integrand omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.
 
Bezoldiging
De bestuursleden van Stichting Integrand worden vanuit de stichting niet bezoldigd voor hun werk.