Onze organisatiestructuur

 
Stichting Integrand is een organisatie die wordt bestuurd door academische studenten. De kern van de organisatie wordt gevormd door twaalf lokale vestigingen in elke universiteitsstad van Nederland, bestaande uit 130 bestuursleden.
 
De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van Integrand Nederland, gevestigd te Utrecht. Om ervoor te zorgen dat de continuïteit van stichting Integrand gewaarborgd blijft, wordt Integrand Nederland bijgestaan door de Raad van Toezicht die bestaat uit Integrand-alumni.
 
 

INTEGRAND NEDERLAND

INTEGRAND NEDERLAND

Marie-Christine de Loë

Voorzitter

Wouter Westerkamp

Operations Manager

Fleur Hoogeweg

Events Manager

Rembrandt Meeuwis

Sales Manager
 
 

Emilie Bruijn

Finance Manager

Raquel Kroeze

Brand Manager

Raad van Toezicht

A. Steenbruggen
M.G. Neppelenbroek
E.P. Hoekstra 
B. Roetert
W.T. Baljet
M.M.P. de Groot