Onze organisatiestructuur

 
Stichting Integrand is een organisatie, die wordt bestuurd door academische studenten. De kern van de organisatie wordt gevormd door twaalf lokale vestigingen in elke universiteitsstad van Nederland bestaande uit 130 bestuursleden.
 
De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van Integrand Nederland, gevestigd te Utrecht. Om ervoor te zorgen dat de continuïteit van Stichting Integrand gewaarborgd blijft, wordt Integrand Nederland bijgestaan door de Raad van Toezicht die bestaat uit Integrand-alumni.
 
 

INTEGRAND NEDERLAND

INTEGRAND NEDERLAND

Pim Beckers

Operations Manager

Anna Kelder

Sales Manager

Jonas van Leeuwen

Voorzitter

Imke van der Schoor

Events Manager
 
 

Tessa Smits

Finance Manager

Sara Getz

Brand Manager

Raad van Toezicht

Dhr. P.F. Haarmans MSc
Dhr. Drs. M.H.G. van der Post MSc
Dhr. E. Hoekstra MSc
Dhr. M. Neppelenbroek MSc
Mw. N.N. Bleumer BSc
Mw. M.H.F. Van Hoof MSc