Onze organisatiestructuur

 
Stichting Integrand is een organisatie die wordt bestuurd door academische studenten. De kern van de organisatie wordt gevormd door twaalf lokale vestigingen in elke universiteitsstad van Nederland, bestaande uit 130 bestuursleden.
 
De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van Integrand Nederland, gevestigd te Utrecht. Om ervoor te zorgen dat de continuïteit van stichting Integrand gewaarborgd blijft, wordt Integrand Nederland bijgestaan door de Raad van Toezicht die bestaat uit Integrand-alumni.
 
 

INTEGRAND NEDERLAND

INTEGRAND NEDERLAND

Loes van Nieuwkerk

Voorzitter

Rik Crijns

Operations Manager

Lance van Heemstra

Events Manager

Iris van Rossen

Sales Manager
 
 

Bart Verdoold

Finance Manager
 
 

Alba Samsom

Brand Manager
 
 

Raad van Toezicht

M.G. Neppelenbroek
E.P. Hoekstra 
B. Roetert
M. M. J. M. G. de Loë
R. Kroeze
V.M. Onderdelinden